X

Tietosuojaseloste

Luettavanasi on nyt yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tutustu selosteeseen, joka koostuu 10 kohdasta. 

Rekisterinpitäjä
Copygrain
3096894-4


Rekisterin nimi & yhteyshenkilö
Copygrain asiakasrekisteri
Miia Sundström
miia@copygrain.com 


Tietojen keräämisen & käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien tietoja, joita käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Tietoja vastaanottavat yritykseni eli minä itse sekä sinä itse, kun keskustelemme esimerkiksi sähköpostitse.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää nimen, sähköpostin, yritysasiakkaan tiedot (yrityksen nimi, y-tunnus, laskutustiedot, yhteystiedot) ja asiakassuhdetta koskevat tiedot (tarjouspyynnöt, sopimukset). Uutiskirjeen tilaajilta tallentuu postituslistalle eli henkilörekisteriin nimi ja sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä evästeiden avulla sekä suoraan asiakkaalta yhteydenottolomakkeen kautta. Tietoja kerätään myös Google Analyticsin avulla.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivustolla kävijän laitteelle. Copygrainin sivuilla käytetään evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Palaute auttaa sekä parantamaan sivujen sisältöä että tarjoamaan yksilöityjä palveluita. Mikäli et halua Copygrainin saavan tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetusten kautta. 


Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen kehittämiseksi tai sopimuksen toteuttamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palveluntarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Asiakasrekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekisteriä. Sähköiset tiedot ovat suojattu huolellisesti palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus:
- tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot 
- tietojen oikaisemiseen 
- rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä 
- peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle
- kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
- tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tämä tietosuoja on päivitetty 26.4.2022. Vastaan mahdollisiin kysymyksiisi tai tiedusteluihin sähköpostista miia@copygrain.com.